Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Arabe e Shoqatës së Juristëve në Londër: të dhënat e Kontaktit, Adresën, Drejtime të map - LondonArabs


Mirë se vini në Emiratet e Shoqatës së Juristëve Arabe e Shoqatës së Juristëve do të synojë to Për të promovuar dhe zhvilluar Arabe avokatët brenda Mbretërisë së Bashkuar

Për të ofruar zhvillimin profesional të rrjeteve sociale dhe mundësive të anëtarëve të saj, duke mbajtur ngjarjet gjatë gjithë vitit.

Për të inkurajuar dhe mbështetja e studentëve me mundësi të rrjeteve, punëtori dhe këshilla. Për të punuar me të dhe mbështetjen e organizatave që promovojnë të drejtë drejtësisë, të drejtat e grave dhe të sundimit të ligjit në të gjitha vendet Arabe. Për të mbrojtur diversitetin brenda profesionit ligjor Arabe e Shoqatës së Juristëve do të kërkojnë të punës dhe mbështetjen e organizatave që promovojnë drejtësisë, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit në të gjitha vendet Arabe. Ngritur në janar të vitit ju lutem ndiqni faqen tonë dhe të shikojnë jashtë për të rejat tona dhe ngjarjet e ardhshme. Cilido i interesuar për të na ndihmuar të rritet dhe të zgjerohet ALA ju lutem mos merrni në kontakt.