Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Dokumentet Për Hua


Arabe Student Aid International ofron pa interes

AZIA e ka pranuar një numër të madh të aplikacioneve për ndihmë financiare nga të varfërit dhe të shquar Arab studentëve për të ndjekur arsimin e tyre të lartë në SHBAnë Evropë dhe vende të tjera Të sigurojë dëshmi e aktiv me orar të plotë të regjistruar në një universitet i akredituar (E aplikuesit të regjistruar për part-time. me anë të korrespondencës. NUK janë të LIGJSHËM) të përfundojë një semestri akademik. së paku në fushën e studimit të jenë të LIGJSHËM për të aplikuar për Hua pa Interes dhe duhet të arrijë"B"Mesatare ose"Shumë të Mirë". ASAI caktuar Komiteti do të shqyrtojë dokumentet dhe do ta këshillojë aplikues për statusin e kredisë rinovimit Nëse ripërtëritja është miratuar.

pa asnjë paragjykim për të fesë

repayable kredive studentore në diplomuar dhe pas diplomike nivelet. përkatësisë nacionale apo racore prejardhje të respektuar një organizatë e themeluar në Kanada.

bordi i drejtorëve të respektuar shumë studiues në fusha të ndryshme për të ndihmuar në Lindjen e Mesme.

Afrikës Veriore (MENA) vendet e studentë për të studiuar në Kanadeze universitetet është e lidhur dhe e lidhur me ASAI.