Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Lista e vendeve nga minimale të makinës mosha


përveç shoferit (duke mos përfshirë një rimorkio)

Minimale të makinës moshë është mosha minimale në të cilën një person mund të marrë një patentë të ligjshme të përzënë një motor të automjeteve në rrugë publike Në disa juridiksione në Shtetet e bashkuara dhe Kanadashoferët mund të jetë si i ri Shumica e juridiksioneve të njohin shoferit të licencave të lëshuara nga një tjetër juridiksion. e cila mund të rezultojë në një të riu i cili merr një licencë në një juridiksion me një të ulët minimale të makinës moshë që janë të lejuara për të përzënë në një juridiksion të cilat zakonisht ka një më të lartë të makinës moshës. Mosha minimale mund të ndryshojnë në varësi të automjetit tip Kjo listë i referohet minimale të makinës moshës për një automjeti me një maksimum të autorizuar në masë jo më shumë se pesëqind kg dhe projektuar dhe ndërtuar për transportin e jo më shumë se tetë pasagjerë.