Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Për çfarë janë të Drejtat e Konsumatorëve


'Vetë-ndihmë më e mirë është të ndihmojë'

Konsumatorët kanë të drejtë të jetë i mbrojtur kundër të marketingut të mallrave të cilat janë të rrezikshme për jetën dhe shëndetinShtesat e ushqimit dhe ngjyrat, lodra të rrezikshme, të ndezshme pëlhura, i pasigurt pajisje janë shembuj të këtyre mallrave. Konsumatorët kanë të drejtë të shëndetshme dhe të sigurt të produkteve. Kjo do të thotë të drejtën për t'u informuar në lidhje me cilësinë, sasinë, potencë, pastërtinë, standarde dhe çmimin e mallrave, kështu për të mbrojtur konsumatorët kundër të padrejta të tregtisë praktikave. Konsumatorët duhet të kenë qasje në një shumëllojshmëri të mallrave me çmime konkurruese. Konkurrenca e lirë dhe shumëllojshmëri të gjerë të mundësojë konsumatorëve të zgjedhin më të mirë të mallrave. Konsumatorët duhet të jenë të sigurt se interesat e tyre do të marrin vëmendje e duhur në momentin e duhur forume. Konsumatorët kanë të drejtë për t'u bërë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre dhe mjetet juridike në dispozicion të tyre për të redressal të ankesat e tyre. Duke qëndruar makineria duhet të jetë kusht për të shpejtë dhe të kënaqshme redressal të konsumit të ankesave kundër pandershme të tregtisë praktikat dhe shfrytëzimit nga të paskrupullt elemente. Konsumatorët kanë të drejtë të jetojnë në një mjedis të ndotjes së lirë.

Kjo është një lëvizje e organizuar e konsumatorëve

Kjo është e nevojshme për të rritur cilësinë e jetës së njeriut. Ka një rritje realizimin e biznesit duhet të sigurojë cilësi të mirë të produkteve me çmime të arsyeshme.

Biznesmenët duhet të rregullojnë sjelljen e tyre duke miratuar vetëm dhe të fer-tregut të praktikave.

Ata duhet të shmangni tundimin për të fituar para me anë të mashtrimit të konsumatorëve. Shoqatat tregtare dhe dhomat e tregtisë duhet të zbatojë disiplinë ndër biznesmenët përmes kodet e mirësjelljes dhe rregullat. Konsumatorët veten e tyre duhet të insistojnë në vlera për paratë e shpenzuara dhe siguruar të drejtat e tyre. Ata duhet të organizojnë dhe të bashkohen duke formuar shoqatat e konsumatorëve. Shkak i zakonshëm, ZËRI, Graham Panchayat janë shembuj të këtyre shoqatave në Indi. Ata janë edukimin e konsumatorëve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre. Sipas Philip Kotler, 'konsumizmit është një lëvizje e organizuar të qytetarëve dhe të Qeverisë për të forcuar të drejtat dhe kompetencat e blerësit në lidhje me shitësit'.

Konsumizmit është një social fuqi, të cilat synojnë mbrojtjen e konsumatorëve nga ushtrimi i morale dhe ekonomike e presionit mbi komunitetin e biznesit.

Qeveria e Indisë ka marrë disa masa për të promovuar një të forta dhe me bazë të gjerë të konsumatorëve lëvizjes në vend.

Ajo ka krijuar Çmime Kombëtare për mbrojtjen e konsumatorëve dhe siguron asistencë financiare për konsumatorët organizatave.

Konsumatorët' Mirëqenien e Fondeve në Skemën është menduar për të ofruar ndihmë financiare për të mbrojtur dhe për të promovuar mirëqenien e konsumatorëve. Ajo përgatit dhe shpërndan materiale audiovizive në çështjet e konsumatorit. Mars pesëmbëdhjetë çdo vit festohet si Botë të Drejtat e Konsumatorit Ditë. Radio dhe Dera darshan të kryer programet rregullisht për mbrojtjen e konsumatorit. Një tremujor journal UPBHOKTA, JAGRAN dhe disa broshura janë publikuar për të edukuar konsumatorët. Zyra e Indi i Standardeve për përgatitjen dhe zbatimin e standardeve të cilësisë dhe certifikimit të skemave. Qeveria e Indisë ka marrë disa masa legjislative për mbrojtjen e konsumatorëve. Disa masa legjislative janë si në: (k) Parandalimin e Zi-marketing dhe Mirëmbajtjen e Furnizimeve të Mallrave Thelbësore të Veprojë. Mbrojtjen e Konsumatorit Akt hyri në fuqi më korrik. Ajo ofron fuqive të mëdha të konsumatorëve dhe organizatat e konsumatorit kundër biznesmenë të paskrupullt. Mbrojtjen e Konsumatorit Akt synon të japë të shpejtë dhe të lira redressal të ankesave të konsumatorëve. Ajo është projektuar për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e konsumatorëve. E drejta për t'u mbrojtur ndaj marketingut të mallrave të cilat janë të rrezikshme për jetën dhe pronën ii. Të drejtën për t'u informuar në lidhje me cilësinë, sasinë, potencë, pastërtinë, standarde dhe çmimin e mallrave në mënyrë që të mbrojnë konsumatorët kundër të padrejta të tregtisë praktikave. E drejta për t'u dëgjuar dhe për t'u siguruar se interesat e konsumatorëve do të marrin vëmendje e duhur në momentin e duhur forume. E drejta për të kërkuar redressal kundër pandershme të tregtisë praktikave ose të paskrupullt e shfrytëzimit të konsumatorëve.