Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Shok - e Kontabilitetit ose të Auditimit të Fortë Rrogë (Emiratet e Bashkuara Arabe) - PayScale


Auditimit ose të kontabilitetit të bashkëpunëtorëve në përgjithësi janë përgjegjës për auditimin dhe recordkeeping brenda organizatës së tyre Shok gjithashtu është përgjegjës për testimin e brendshëm të kontabilitetit dhe auditimit kontrollet për të siguruar që ata janë duke punuar siç duhet Ditë-për-ditë përgjegjësitë e një auditimi ose të kontabilitetit shok të përfshijë shqyrtimin dhe kërkimeve të tyre në organizimin e kontabilitetit të dhënat për të siguruar që procedurat financiare janë ndjekurpërgatitja e brendshme dhe të jashtme financiare raporte të auditimit. dhe paraqitja e këtyre raporteve brenda organizatës së tyre dhe të klientëve.