Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Lidhja e Shteteve Arabe


E Ligës Arabe karta u nënshkrua, më Mars të vitit nga përfaqësuesit e vendeve Arabe I Ligës Arabe mund të mbajë të jashtëzakonshme samitit, nëse do të jetë nevoja Në nivel ministrash mbledhjet e Këshillit të Ligës Arabe janë mbajtur në muajin Mars dhe shtator të çdo vitiSeanca mund të mbahet në çdo kohë të vitit, për të diskutuar çdo rast që kanë të bëjnë me Përbashkët Arabe të veprimit. Seancat e Këshillit të Lidhjes në nivelin e Përfaqësuesve të përhershëm janë zakonisht mbahet ose në përgatitjen për takime Ndërministrore ose kur është e nevojshme. Këshilli mban dy sesione, njëri në nivel të zyrtarëve të lartë, dhe të tjera në nivel Ministrash. Këshilli merr pjesë në procedurat për Arabe samite dhe takime përgatitore për Ekonomik dhe Samit Social. Këshillit Ekonomik dhe Social, miraton krijimin e ndonjë të specializuar Arabe organizimin dhe e bën të sigurt aktuale të organizatave janë tërësisht të përmbushjes së detyrave të tyre sipas tyre, konventat dhe sipas dispozitave të caktuara për qëllime të tilla. Këshilli ka dy komitete ekonomike dhe sociale Sekretariatin e Përgjithshëm ka formuar specializuar Këshillat Ministrore në të gjithë sektorët për të mbështetur përbashkët Arabe veprim të tillë si Arabe e Brendshme të Këshillit të Ministrave, Arabe Shëndetësore të Këshillit të Ministrave, Arabe e Informacionit të Këshillit të Ministrave dhe të tjerët. Mbretëria e Bahrain është krenar e saj Arabe identitetit dhe e ndan me e Shteteve Arabe' shqetësimet e tyre, çështjet dhe të drejtat si dhe ajo mbështet e tyre të vendosura për shkaqet. Ajo është gjithashtu krenarë për kontributin e saj për aktivizimin dhe zhvillimin e Pan-Arab veprimit dhe organizatat rajonale' mekanizmave, kryesisht të Ligës Arabe, si një çështje urgjente e diktuar nga sfidat aktuale. Mbretëria e Bahrain bashkuar Arabe League pas shpalljes së pavarësisë më shtator, dhe ka kontribuar në punën e Ligës Arabe gjatë viteve të kaluara në përkushtim Statutit të saj dhe parimet. Mbretëria e Bahrain kryesuar disa takime të Këshillit të Lidhjes në nivel Ministrash në vitin dhe në vitin, e fundit prej të cilave ishte th seancën e Ligës Arabe në nivel Ministrash nga Mars në vitin deri në shtator të të njëjtit vit. Dhe ndërsa kryeson tha seanca, ajo gjithashtu kryesoi një numër përkatës Ministror Këshillat. Mbretëria e Bahrain ka bashkëvepruar me të organeve të ndryshme të Ligës Arabe në të gjitha ekonomike, zhvillimore dhe sociale nivelet, priti një numër të mbledhjeve. Ajo pritur e tretë të Forumit të seancës së Arabe-Kineze Bashkëpunimit në nivel ministrash në Maj të vitit dhe ngjarje të tjera në kuadër të Arabe-Kinë Bashkëpunim. Ai gjithashtu priti në seancën e parë Arab-Indian Bashkëpunim Forum në janar të vitit Mbretëria e Bahrain forcuar rolin e saj konstruktiv në mënyrë që të mbrojnë më të rëndësishme aktuale Arabe shkakton, sidomos Palestinez dhe të shkaktojë Lindjen e Mesme e procesit të paqes. Ambasadori Khalil Ibrahim Al Shkrihet, Asistente e Sekretarit të Përgjithshëm - Kreu i Arabe Punëve Sektoriale dhe Kombëtare të Sektorit të Sigurisë. Ministria e Punëve të Jashtme është përgjegjëse për koordinimin dhe zbatimin të gjitha çështjet që kanë të bëjnë për kombin e politikave të jashtme, Bahrain marrëdhënieve me vendet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare, dhe për mbrojtjen e interesave të Bahraini qytetarët jashtë vendit.