Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Urdhri i Shkarkimit Jonathani Parker v. Arabia Arab Airlines - Departamenti amerikan i Transportit


Parker, i cili është Hebre dhe një shtetas i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, pohon se Arabia nuk e ka deklaruar publikisht një përcaktuese të politikës si për të nëse një Izraelite qytetar mund të transit nëpër Mbretërinë e arabisë Saudite ose të sjellë në bord jo-fetar Islam neneParker gjithashtu pohon se ai do të jetë subjekt i ndëshkimit për hyrjen e paligjshme në Mbretërinë e arabisë Saudite në qoftë se tij pasaportë Izraelite janë vërejtur gjatë një rutinë të kërkimit të tij të bagazhit ose nëse ai do të ishte që të zbulojë se ai është një Izraelite qytetar, përveç nëse ai së pari marrë leje të veçantë nga Mbretëria e qeverisë para se të hipni në fluturimin e tij. Parkerit ankesë në meritat për arsyet e cekura më poshtë.