Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Kompensim për Dëmet Morale në Investitor-Shtet Arbitrazhit Mosmarrëveshjet nga Patrick


Ky artikull shqyrton çështjen e kompensimit monetar të dhënë nga arbitrazhit gjykatave për moral dëmet e pësuara nga investitorët e huaj në kontekstin e investitorëve të Shtetit të arbitrazhit Qëllimi nuk është vetëm për të ndrequr aktuale të dëmit të pësuarpor edhe për të dërguar një"porosi të qartë"të vendit pritës.