Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Regjistrimi dhe Likuidimin e personave Juridik


në përputhje me legjislacionin e vendit

Lista e dokumenteve të nevojshme për përgatitjen e një kërkese të shtetit regjistrimin e një shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (LLC) apo një Kompani aksionere: - dokumentet e legalizuara në RF Ambasada (Konsullata) dhe vërteton statusin ligjor të personit juridiknë të cilin personi juridik është themeluar - prokurën për përfaqësuesin e pasur të drejtë të nënshkruajë dokumentet në emër të jashtme të organizatës listën e dokumenteve të nevojshme për përgatitjen e kërkesës për likuidimin e personit juridik. varet nga pranuar procedurën e likuidimit dhe do të bëhet veçmas për çdo rast individual.