Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike (e Drejta për Kthim - Human rights Watch Politika e Faqe)


dispozitat për të drejtën e për lirinë e lëvizjes (Neni)