Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Lista e vendeve nga borxhi publik


Kjo është një listë e vendeve nga të borxhit publik ndaj PBB-së norma e listuara nga e CIA World Factbook dhe FMN-sëBorxhi neto shifër është kumulativ total të të gjitha qeverive huazimet më pak pagesa që janë të denominuara në një vend shtëpinë e monedhës. Kjo është e ndryshme nga borxhi i jashtëm, i cili përfshin në monedhë të huaj detyrime të jo-subjektet qeveritare. Shifrat këtu janë të përfaqësuara si një përqindje vjetore të produktit të brendshëm bruto Borxhi publik relative të dhënat e siguruara nga burime kombëtare (CIA) nuk është gjithmonë objektiv dhe i vërtetë, duke pasur parasysh faktin se nuk ka hulumtime të pavarura në këto çështje. Vini re se borxhi neto shifrat janë të përfshira ku bruto, borxhi nuk janë të disponueshme në CIA vendosur.