Avokatët nga vendet Arabe. Arabe avokatët online.


Pronën: nën-ndarja e vendit


i përgjigjet nivelit të parë politike nën-ndarja e një shtet sovran e qeverisë Për shembullComonoidal Autonominë e Spanjës nuk janë zyrtarisht konsiderohet federale të shteteve. por janë parë në nivel politik për ndarjen e Mandateve Në Filipodia Formularë në gjuhë të tjera. 'subdivision pasurisë korrespondon me shprehjen 'shtet' në pronën e 'Lindja e shtetit'. por do të jenë të përkthyera në format duke përdorur një term që është tipike për gjuhën e folur.